Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ylläpitää ja parantaa eri-ikäisten helsinkiläisten mahdollisuuksia henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, sivistykseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen.
Toimialan hallinnon palveluja ovat hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, kehittämispalvelut, talous- ja suunnittelupalvelut, tilapalvelut sekä viestintä- ja markkinointipalvelut.
 
Turvallisuuspäällikkö
 
Työavain 49-149-17
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 24.11.2017  kello 16:00
Tilapalvelut , Paavo Nurmen kuja 1 00250 Helsinki
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Toimialan hallinto / Tilapalvelut
Hallinto- ja toimistoala
 
Tehtävän kuvaus: Turvallisuuspäällikön tehtäviin kuuluu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan turvallisuusjohtaminen, organisaatio- ja asiakasturvallisuuden linjauksista vastaaminen ja kaupunkitason määräyksiin sovittaminen sekä toiminnan kehittäminen ja seuranta.

Turvallisuuspäällikkö vastaa myös toimitilojen ja toiminnan edellyttämien turvapalvelujen ja teknisten turvajärjestelmien tarpeiden määrittelystä. Lisäksi tehtäviin kuuluu rakennushankkeiden turvallisuussuunnittelun ohjaaminen, turvallisuuspalveluhankintojen valmistelu, lausuntojen antaminen ja alan monipuolinen sidosryhmäyhteistyö.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää harkintakykyä, kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia ja priorisointikykyä, stressinsietokykyä sekä erinomaisia vuorovaikutustaitoja.

Tarjoamme mielenkiintoisen tehtäväkokonaisuuden aktiivisessa työyhteisössä sekä Helsingin kaupungin henkilöstölleen tarjoamat hyvät työsuhde-edut.

Tehtävään valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä ennen työsuhteen alkua.

Kaikki aikaisemmin tehtävää hakeneet huomioidaan valinnassa.
 
 
Kelpoisuusehto:  Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
 
Lisäksi edellytämme: Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 3 950 €
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36 t 45 min
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Tilapalvelupäällikkö Matti Kuusela
09 310 87783
matti.kuusela@hel.fi
 
Hallintojohtaja Kirsti Laine-Hendolin
09 310 87751
 
 
 Hae paikkaa