Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingissä aloitti kesäkuussa 2017 uusi kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Suomenkielinen ammatillinen koulutus yhdessä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen, sekä perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön kanssa muodostavat toimialan järjestämät palvelut. Uudella toimialalla haluamme tuottaa ja luoda yhdessä helsinkiläisten kanssa osallistavaa, avointa ja lähellä käytännön työelämää olevaa ammatillista koulutusta. Tule tekemään ja kehittämään kanssamme tulevaisuuden ammatillista koulutusta!

Seuraa meitä: @HelsinkiOppii ja www.hel.fi/kasvatusjakoulutus
 
Erityisopettaja
 
Työavain 5-1441-17
Määräaikainen virkasuhde  alkaen 02.01.2018 (päättyy 31.12.2018)
Hakuaika päättyy 22.11.2017  kello 16:00
Stadin ammattiopisto, Stadin ammattiopiston Brygga
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö / Ammatillinen koulutus
Opetusala
 
Tehtävän kuvaus: Ohjaamo kokoaa kohdennetut monialaiset palvelut saman katon alle, yhteen matalan kynnyksen palvelupisteeseen. Ohjaamo tarjoaa erityisesti ilman työ- ja opiskelupaikkaa oleville nuorille neuvontaa, ohjausta ja tukea koulutukseen, työllistymiseen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Ohjaamossa nuoren tilanne kartoitetaan. Tämän jälkeen nuorelle tarjotaan nimenomaan sellaista ohjausta, jota hän tarvitsee. Stadin ammattiopisto toteuttaa Ohjaamolle oppimisen tuen palveluja. Ohjaamon oppimisen tuen palvelusta vastaa oppimisen tuen tiimi.

Stadin ammattiopistossa on haettavana erityisopettajan määräaikainen tehtävä. Erityisopettaja toteuttaa oppimisen tukea osana oppimisen tuen tiimiä. Hän tekee työtä eri toimintaympäristöissä ja tehtävä edellyttää liikkumista. Lisäksi hän toimii konsultatiivisesti oppimisen tuen ja erityisopetuksen asiantuntijana.

Tehtävään kuuluu oppimisen tuki ja erityisopetus Ohjaamossa sekä Stadin ammattiopistossa mm. Stadin ammattiopiston Bryggassa. Yksi osa työtä on hakeutumisvaiheen kartoitusten tekeminen, oppimisen tuen tarpeen arviointi ja ohjaus koulutuspolun siirtymissä myös osana Ohjaamon moniammatillista tiimiä. Keskeisenä työtehtävä on kehittää ja edistää palveluiden välistä ohjausyhteistyötä sekä oppimisen tuen toteuttamista erilaisissa oppimisympäristöissä.

Palvelussuhde alkaa 2.1.2018 ja päättyy 31.12.2018.
 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuutta koskevan 16 §:n ja kielitaitovaatimusta koskevan 17 §:n säännösten mukaan.
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Lisäksi edellytämme: Sinulla on tuoretta kokemusta erityisopettajan työstä toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa sekä pääkaupunkiseudun palveluverkostojen tuntemusta. Sinulla on osaamista monipuolisista oppimisen tuen toteuttamisen menetelmistä. Kykenet itsenäiseen työskentelyyn, sinulla on hyvät yhteistyötaidot, hyvät ohjaus- ja vuorovaikutustaidot sekä näyttöä tuloksellisesta oppimisen tuen kehittämistyöstä. Sinulla on myös kokemusta eri ikäisten maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oppimisen tukemista ja tuen tarpeen arvioinnista erilaisissa oppimisympäristöissä.
 
Luemme eduksi: Olet rohkea, ennakkoluuloton, yhteistyötaitoinen ja työotteesi on konsultatiivinen. Sinulla on tuoretta pedagogista näkemystä, monipuoliset ja opiskelijalähtöiset ohjaustaidot, innostusta hyödyntää modernia teknologiaa opetuksessa sekä kehittää oppimisen tuen toteuttamista erilaisissa oppimisympäristöissä.

Eduksi luemme myös kokemuksen yhteisten aineiden ja ammatillisten aineiden integroinnista, konsultatiivisesta työstä, verkostojen kanssa työskentelystä sekä opetuksen toteuttamisesta erilaisissa oppimisympäristöissä.

Virkasuhteen alussa on koeaika. Valitun on ennen virkamääräyksen antamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6§:n 2 momentin rikosrekisteriote. Ennen nimityksen vahvistamista valitun on kaupungin työterveyshuollon antamalla tai hyväksymällä todistuksella osoitettava olevansa terveydentilaltaan sopiva virkasuhteeseen. Hakijan tulee sähköisessä haussa ilmoittaa tutkintoon kuuluvat pää- ja sivuaineet sekä suoritetut opintoviikot tai opintopisteet, suoritettu opettajan koulutus, erityisopettajan koulutus ja työelämäkokemus tehtävää vastaavalla alalla.

Hakemukset jätetään ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.helsinkirekry.fi. Mahdolliset kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, Stadin ammattiopisto, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki (käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13). Työavainnumero on mainittava kuoressa. Kaikki hakemukset ovat julkisia.

Stadin ammattiopistossa aloitettiin vuosityöaikakokeilu 1.8.2017. Virkasuhteeseen sovelletaan paikallista sopimusta opetushenkilöstön vuosityöaikakokeilusta Helsingin kaupungin Stadin ammattiopistossa.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
apulaisrehtori Annukka Sorjonen
050 401 3656
annukka.sorjonen@edu.hel.fi
tiedustelut arkisin klo 16-17
 
 
 Hae paikkaa