Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingin sosiaali- ja terveystoimi on alan johtava toimija ja uudistaja Suomessa. Kannustamme kaupunkilaisia ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä sekä turvaamme avunsaannin sitä tarvitseville. Palvelukokonaisuuksiamme ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut sekä terveys- ja päihdepalvelut. Näiden toimintaa tukee keskitetty hallinto. Perhe- ja sosiaalipalveluihin kuuluvat lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys, lastensuojelu, nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö sekä vammaistyö.
 
Lähihoitaja, ryhmäkotiin, vakinainen, 2 työpaikkaa
 
Työavain 7-1484-19
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 26.08.2019  kello 16:00
Isonniitynkadun ryhmäkoti , Isonniitynkatu 4 00610 Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe-ja sosiaalipalvelut / Vammaistyö
Sosiaaliala
 
Tehtävän kuvaus: Haemme kahta lähihoitajaa Isonniitynkadun ryhmäkotiin. Tehtävä täytetään 23.9.2019 tai sopimuksen mukaan.

Isonniitynkadun ryhmäkoti on avopalvelun asumismuoto 22 kehitysvammaiselle henkilölle. Asiakkaat tarvitsevat kokonaisvaltaista hoitoa, kuntoutusta, huolenpitoa ja apua kaikissa päivittäisissä toiminnoissaan. Nuorimmat asiakkaat ovat kouluikäisiä ja vanhimmat jo eläkeiässä.

Ryhmäkoti muodostuu neljästä erillisestä kodista, jossa jokaisella asukkaalla on oma asuinhuone ja saniteettitilat. Yksikössä on tilat multisensoriseen aistiviriketoimintaan. Lisäksi käytössä ovat viihtyisät, virikkeelliset ja esteettömät yhteistilat sekä luonnonläheinen pihapiiri ja lähiympäristö.

Työ on perushoitopainotteista joten vaadimme työntekijöiltä hyvää fyysistä työkykyä.
Asiakkaiden perustarpeista huolehtimisen lisäksi työmme edellyttää hoidollista osaamista sekä vuorovaikutuksellista yhdessäoloa, aitoa läsnäoloa, kosketusta, inhimillisyyttä ja aikaa. Ryhmäkodissa on mahdollista toteuttaa saattohoitoa.

Lähihoitajan tehtävät ryhmäkodissa:
- tukea ja auttaa asukkaita perushoidossa ja tarjota virikkeellistä, viihtyisää ja yksilöllistä asumista ja arkea
- tukea ja auttaa asukkaiden itsemääräämisoikeuden ja itsenäisen selviytymisen toteutumista
-toteuttaa lääkärin ohjeen mukaista lääke- sekä muuta määrättyä hoitoa
-toteuttaa kodinhoidollisia tehtäviä ryhmäkodissa ja mahdollistaa asukkaiden osallistuminen niihin omien voimavarojensa mukaan, edistäen heidän toimintakykyä
-osallistua työn ja työympäristön kehittämiseen sekä hyvän työilmapiirin luomiseen ja ylläpitämiseen
-ylläpitää rakentavaa yhteistyötä omaisten, läheisten, työtoimintayksiköiden ja moniammatillisen tiimin kanssa.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.

 
 
Kelpoisuusehto:  Lähihoitajan tutkinto. Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 2140,56e/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: jaksotyö
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
johtava ohjaaja Tanja Lankinen
050 301 3205
tanja.lankinen@hel.fi
lomalla 12-18.8
 
johtava ohjaaja Mirkku Harjula
09 310 53003
mirkku.harjula@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa