Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsinki on vetovoimainen ja elinvoimainen kaupunki. Kaupunki tarjoaa tapahtumia, elämyksiä, tiloja, virikkeellisiä alueita ja taidekokoelmia sekä tukea kansalaistoiminnalle, oppimiselle ja kasvatustyölle.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala ylläpitää ja parantaa eri-ikäisten helsinkiläisten mahdollisuuksia henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, sivistymiseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen ja tukee Helsingin elinvoimaisuutta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala jakautuu viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat kulttuuri, liikunta, nuoriso, kirjasto sekä hallinto- ja tukipalvelut. Toimialalla työskentelee noin 1 800 henkilöä.

 
Bibliotekarie, Innehållsteamet på Centrumbiblioteket Ode
 
Työavain 49-179-19
Vakinainen työsuhde  alkaen 16.09.2019
Hakuaika päättyy 23.08.2019  kello 16:00
Centrumbibliotek Ode , Tölöviksgatan 4 10455 00099
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Kulttuuri / Kaupunginkirjasto
Kulttuuri-, kirjasto- ja museotyö
 
Tehtävän kuvaus: Vi söker ett svenskspråkigt biblioteksproffs till innehållsteamet på Centrumbiblioteket Ode

Vill du vara en del av Centrumbiblioteket Odes välmotiverade arbetsgemenskap där ingen är rädd för hårt arbete? Om du suveränt tar dig fram på finska och svenska i en hektisk kundtjänstmiljö, om du har erfarenhet av biblioteksarbete på svenska och om du vet vad ordet självstyrning innebär, är du kanske den vi letar efter.

Centrumbiblioteket Ode är ett livligt nya tidens bibliotek öppet för alla. Det har ca 8500 besökare per dag. Bibliotekarien kommer att jobba i Odes innehållsteam vars uppgifter bl.a. är bibliotekstjänster för vuxna, öppnande av samlingarna samt att ordna litteraturevenemang.

Till din arbetsbild hör bland annat:

Kundtjänst vid bibliotekets olika servicepunkter.
Att tillsammans med teamet och besökarna utveckla Odes svenskspråkiga tjänster för vuxna.
Samarbete med svenskspråkiga samarbetspartners
Att göra intervjuer på svenska i samband med olika evenemang
Evenemangsproduktion på svenska
Innehållsproduktion på svenska och finska för sociala medier och kommunikation
Svenskspråkig beståndsutveckling
Att ordna bokutställningar på svenska

Till arbetet hör kvälls- och veckoslutsskift.
 
 
Kelpoisuusehto:  Lämplig högskoleexamen, inklusive 60 hp (35 sv) i informationsvetenskap.
Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

 
Lisäksi edellytämme: Goda muntliga kunskaper i finska och engelska. Kännedom om finlandssvensk och övrig svenskspråkig litteratur.
 
Luemme eduksi: Erfarenhet av evenemangsproduktion och utmärkta färdigheter i kundservice. Vi värdesätter goda samarbets- och kommunikationskunskaper, aktiv och självständig arbetsattityd samt förmåga att arbeta i självstyrda team.
Vi värdesätter också intresse av att utveckla sin egen kunnighet och vilja av att tillägna sig nya färdigheter och apparater.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 2634,60
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36.75h
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
Anna-Maria Soininvaara
050 434 5979
anna-maria.soininvaara@hel.fi
 
Laura Norris
040 621 5957
laura.norris@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa