Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Kaikilla lapsilla on oikeus turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehittymiseen sekä erityiseen suojeluun.

Lastensuojelun palveluihin kuuluvat avohuollon tukitoimet, lasten sijaishuolto sekä lasten ja nuorten jälkihuolto. Lastensuojelun tehtävänä on lasten oikeuksien turvaaminen sekä vanhempien ja muiden huoltajien tukeminen kasvatustehtävässä. Ensisijaisesti pyritään siihen että lapsi tai nuori voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan.
 
Ohjaaja, perhetyöhön, määräaikaiset, 2 työpaikkaa
 
Työavain 7-1606-19
Määräaikainen työsuhde
Hakuaika päättyy 23.08.2019  kello 16:00
Perhetyö Länsi-pohjoinen , Suursuonlaita 1 00630 Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe-ja sosiaalipalvelut / Lastensuojelu
Sosiaaliala
 
Tehtävän kuvaus: Haemme kahta ohjaajaa perhetyöhön. Määräaikaisuudet ovat:
9.9.2019-18.5.2020 ja 23.9.2019-6.8.2020.

Tehtävät koostuvat lastensuojelun tehostetusta perhetyöstä ja sosiaalihuoltolain mukaisesta perhetyöstä Länsi-pohjoisen alueella. Tiimissämme on paljon kokemusta ja ammattitaitoa, n lähiesimiehenä toimii vastaava ohjaaja ja lisäksi on ohjaajia ja sosiaaliohjaajia.

Perhetyö on avohuollon tukitoimi lapselle tai nuorelle, jolla on lastensuojelun tai sosiaalihuoltolain asiakkuus. Perhetyö sisältää tapaamisia lapsen, vanhempien sekä koko perheen kanssa yhdessä. Työskentely pohjautuu sosiaalityöntekijän laatimaan asiakassuunnitelmaan. Perhetyö on suunnitelmallista, tavoitteellista ja määräaikaista työskentelyä lapsen edun toteutumiseksi.

Palveluun sisältyy yhteinen tilanteen arviointi ja jäsentäminen ja sen kautta muutokseen tähtäävään, suunnitelmalliseen työskentelyyn motivoiminen. Perhetyössä on painopisteenä muutosorientoitunut, vanhemmuutta, sosiaalista toimintakykyä ja perheen vuorovaikutussuhteita vahvistava työskentely. Työskentelyn tavoitteena olevia valmiuksia harjoitellaan yhdessä arvioimalla, tekemällä ja mallintamalla. Tarkennettu sisältö ja työskentelytavat sekä työskentelyn kesto määräytyvät tuen tarpeiden ja lapsen asiakassuunnitelman mukaan.

Perhetyötä tehdään pääsääntöisesti perheen kotona tai muussa perheen toimintaympäristössä, pääosin työpareittain yhteistyössä tarpeenmukaisen verkoston kanssa. Työparius voidaan muodostaa myös moniammatillisena yhteistyönä. Työn tukena toimivat lähiesimies, työparityöskentely, tiimin jäsenet, tiivis yhteistyö sosiaalityöntekijöiden kanssa ja ryhmätyönohjaus. Työ sisältää ilta - ja viikonlopputyötä.

Pidämme kaksi ryhmähaastattelua 2.9.klo 15-17 sekä 4.9. klo 15-17 Maunulan toimipisteessä, Suursuonlaita 1.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.
 
 
Kelpoisuusehto:  Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§, 32§) mukainen sosionomin kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa
Lisäksi edellytämme: Kokemusta perheiden kanssa työskentelystä. Asiakkaita arvostavaa ja kunnioittavaa lähestymistapaa sekä reflektoivaa työotetta. Työssä tarvitset hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.
 
Luemme eduksi: Työskentelyn lastensuojeluperheiden kanssa. Kehittämismyönteisen ja voimavarakeskeisen työotteen. Valmiuden asiakasta osallistavaan ja läpinäkyvään työskentelyotteeseen. Hyvät dokumentointitaidot asiakkaan osallisuutta vahvistavaan reaaliaikaiseen kirjaamiseen yhdessä asiakkaan kanssa. Effica-asiakastietojärjestelmän hallinta. Työtehtävässä on etua eri kulttuurien tuntemuksesta.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 2520,31
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: Jaksotyö
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
Vastaava ohjaaja Jaana Räsänen
050 5171 103
jaana.rasanen@hel.fi
 
Johtava ohjaaja Marjo Pohjola
050 3630 658
marjo.pohjola@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa