Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
 
Lärare inom småbarnspedagogik, Arbete i förskola
 
Työavain 5-3035-19
Määräaikainen työsuhde  alkaen 02.09.2019 (päättyy 31.05.2020)
Hakuaika päättyy 23.08.2019  kello 16:00
Daghemmet Pilten , Umpiaidanpolku 6 00840 Helsingfors
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Ruotsinkieliset palvelut / Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen opettajat
 
Tehtävän kuvaus: Lärare inom småbarnspedagogik till daghemmet Pilten.

Vill du vara med och erövra omvärlden tillsammans med barn i åldern 1-6 år? Då är du välkommen till daghemmet Pilten!
Vårt daghem har fem barngrupper med barn i åldrarna 1-3 år, 3-4år, 4-5år och en förskolegrupp.

Vi driver ett aktivt utvecklingsarbete kring arbetet med vår läroplan och verksamhetsplan. Vi har en långsiktig plan med mycket kompetensutveckling kring barnsyn, människosyn och synen på pedagogens roll liksom miljöns och organisationens betydelse.

Hos oss skall varje barn få känna sig tryggt, bli respekterat, lyssnat på och ha möjlighet till inflytande. Vi utgår ifrån att varje barn är rikt, intelligent och kompetent och har en inneboende kraft och vilja att utforska och lära tillsammans med andra. Det skall vara roligt och spännande att komma till vårt daghem!

Du tycker om att arbeta med och följa barnen i deras erövrande av världen.
Du har lätt för att samarbeta, tycker om att utmanas och att arbeta i en dynamisk miljö där tydlighet, struktur och flexibilitet förutsätter varandra.
Du kan reflektera och analysera och är öppen för att bjuda på din praktik.
Du har lätt för att kommunicera din verksamhet, både verbalt liksom i bild och skrift.
 
 
Kelpoisuusehto:  Behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) eller enligt övergångsbestämmelse (75 §): pedagogie kandidat (barnträdgårdslärare), lämplig yrkeshögskoleexamen eller tidigare motsvarande examen på institutnivå, t.ex. barnträdgårdslärare eller socialpedagog (lag 272/2005 och förordning 608/2005).

 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Lisäksi edellytämme: Goda kunskaper i svenska
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 2593,84
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38timmar 45minuter /vecka
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
Daghemsföreståndare Dan Engström
09-31073320
dan.engstrom@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa