Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingin sosiaali- ja terveystoimi on alan johtava toimija ja uudistaja Suomessa. Kannustamme kaupunkilaisia ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä sekä turvaamme avunsaannin sitä tarvitseville. Palvelukokonaisuuksiamme ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut sekä terveys- ja päihdepalvelut. Näiden toimintaa tukee keskitetty hallinto. Perhe- ja sosiaalipalveluihin kuuluvat lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys, lastensuojelu, nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö sekä vammaistyö.
 
Sairaanhoitaja, lastensuojelun vastaanotto, vakinainen
 
Työavain 7-1633-19
Vakinainen työsuhde  alkaen 01.10.2019
Hakuaika päättyy 30.08.2019  kello 16:00
Oulunkylän vastaanotto , Harjantekijäntie 2 00640 Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe-ja sosiaalipalvelut / Lastensuojelu
Sosiaaliala
 
Tehtävän kuvaus: Lasten vastaanoton kokonaisuus muodostuu vastaanottoperhetoiminnasta ja Oulunkylän vastaanoton osastoista. Oulunkylän vastaanotossa toimii kolme 7-paikkaista lasten vastaanotto-osastoa. Toiminta on ympärivuorokautista.

Haemme Oulunkylän vastaanoton Punapirtti -osastolle sairaanhoitajaa vakinaiseen toimeen.
Tule tekemään sitoutuneesti monipuolista ja vaihtelevaa lastensuojelun vastaanottotyötä moniammatilliseen tiimiin!

Sijoitettavat lapset ovat alle 13- vuotiaita kriisitilanteista sijoitukseen tulevia helsinkiläisiä lapsia. Sairaanhoitaja vastaa yhdessä ohjaajien kanssa lasten turvallisesta vastaanotosta, perushoidosta ja huolenpidosta. Hän osallistuu arvion tekemiseen lapsen ja perheen tilanteesta sekä avun ja tuen tarpeesta. Työ on tiivistä työskentelyä ja yhteydenpitoa lapsen sekä perheen, sosiaalityöntekijöiden ja muiden tahojen ja verkostojen kanssa. Työhön sisältyy kodinhoidollisia tehtäviä. Käytössämme on lastensuojelun arvioinnin kriteeristö. Sairaanhoitaja toimii linkkinä osaston ja terveydenhuollon verkostoissa. Hän vastaa lääkehoitosuunnitelman päivittämisestä sekä osallistuu lääkehoidon toteuttamiseen. Sairaanhoitajan tehtävä on uusi ja tehtäväkuva on muovautumassa.

Työ on jaksotyötä. Työvuorot sijoittuvat aamuun, iltaan ja yöhön arkena ja viikonloppuisin.

Haastattelut toteutetaan 2.9-4.9.2019 Oulunkylän vastaanoton tiloissa.

Helsingin kaupunki työnantajana tarjoaa kattavat henkilöstöedut.

Täytä hakemus helsinkirekry.fi kautta.

 
 
Kelpoisuusehto:  Sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto tai erikoissairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhoitajan tai kätilön tutkinto, johon sisältyy laillistus sairaanhoitajaksi.

Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä sekä huumausainetestiä koskeva lausunto.
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa
Lisäksi edellytämme: kykyä kohdata ja auttaa kriisissä olevia asiakkaita, kykyä arvioida lapsen ja perheen tilannetta, hoidollista työotetta sekä aktiivista ja kehittävää työskentelytapaa sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.
 
Luemme eduksi: kokemuksen lastensuojelutyöstä ja psyykkisesti oireilevien lasten kanssa työskentelystä.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 2516,86
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: Jaksotyöaika 116h 15 min/3vkoa
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
 
Vastaava ohjaaja Seppo Pitkänen
050 402 0901
seppo.i.pitkanen@hel.fi
 
Lastenkodin johtaja Aki Partanen
050 344 4643
aki.partanen@hel.fi
 
 
 Hae paikkaa