Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala vastaa kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Ammatillinen koulutus -palvelu järjestää suomenkielistä ammatillista perus- ja lisäkoulutusta oppilaitos- ja oppisopimusmuotoisena. Lisäksi palvelussa järjestetään näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta ja näyttötutkintoja sekä nivelvaiheen koulutuksia, avoimia ammatillisia opintoja ja nuorten työpajatoimintaa sekä muuta ammatillista lisäkoulutusta.

 
Tuntiopettaja, prosessialan opetus
 
Työavain 5-3085-19
Määräaikainen virkasuhde  alkaen 01.09.2019 (päättyy 31.12.2019)
Hakuaika päättyy 26.08.2019  kello 16:00
Stadin ammatti- ja aikuisopisto kampus 3 , Kullervonkatu 11 00610 Helsinki
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö / Ammatillinen koulutus
Opetusala
 
Tehtävän kuvaus: Sähkö- ja automaatiotekniikan opetus- ja ohjaustyö ja työpaikkaoppimisen ohjaaminen sekä näyttöjen arviointi.

Palvelusuhde alkaa 1.9.2019 tai sopimuksen mukaan. Virkasuhteen alussa on koeaika.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa on vuosityöaika. Virkasuhteeseen sovelletaan paikallista sopimusta opetushenkilöstön vuosityöajasta Helsingin kaupungin Stadin ammatti- ja aikuisopistossa.

Hakemusasiakirjat ovat julkisia, eikä niitä palauteta. Hakemukset toivotaan ensisijaisesti sähköisesti.
Voit jättää hakemuksen myös Helsingin kaupungin kirjaamoon osoitteeseen Helsingin kaupungin kirjaamo, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Käyntiosoite Pohjoisesplanadi 11-13.


 
 
Kelpoisuusehto:  Kelpoisuusehdot ja kielivaatimus määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (1150/2017, 1133/2003), 14 § ja 17 § mukaisesti. Valitun on ennen virkamääräyksen antamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin rikosrekisteriote.
 
 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
Luemme eduksi: Hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot sekä joustavuuden suunnitella yhdessä tiimin kanssa opetusta ja ohjausta.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
koulutuspäällikkö Sirpa Lindroos
050 540 4434
sirpa.lindroos@hel.fi
virka-aikana
 
 
 Hae paikkaa