Avoimen työpaikan tiedot
 Takaisin työpaikkojen selailuun
 
Helsingin sosiaali- ja terveystoimi on alan johtava toimija ja uudistaja Suomessa. Kannustamme kaupunkilaisia ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä sekä turvaamme avunsaannin sitä tarvitseville. Palvelukokonaisuuksiamme ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut sekä terveys ja päihdepalvelut. Näiden toimintaa tukee keskitetty hallinto. Hallintoon kuuluvat, hallintopalvelut, hankintapalvelut, henkilöstö- ja kehittämispalvelut, talous- ja suunnittelupalvelut, tietohallintopalvelut, tukipalvelut sekä viestintäpalvelut.
 
Projektipäällikkö, Helsinki Apotti, määräaikainen
 
Työavain 7-1660-19
Määräaikainen työsuhde  alkaen 16.09.2019 (päättyy 31.12.2020)
Hakuaika päättyy 27.08.2019  kello 16:00
Tietohallintopalvelut, Helsinki Apotti , Toinen linja 4 A 00530 Helsinki
Sosiaali- ja terveystoimiala, Toimialan hallinto / Tietohallintopalvelut
IT-ala
 
Tehtävän kuvaus: Hei sinä sote-toimialan hallinnolliset prosessit ja Apotti-tarpeet hyvin tunteva ammattilainen! Tule johtamaan ja koordinoimaan Apotti-järjestelmän sisällön rakentamista ja tukemaan uuden järjestelmän mahdollistamaa toiminnan muutosta hallinnon prosesseissa.

Apotti on monitoimijainen muutoshanke, jossa kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja otetaan käyttöön alueellisesti yhtenäinen sote-tietojärjestelmä (www.apotti.fi). Helsingissä Apotti-järjestelmä otetaan käyttöön syksyllä 2020. Uusi järjestelmä tuo muutoksia nykyisiin toimintatapoihimme. Apotti-järjestelmän tuomilla muutoksilla pyritään nopeuttamaan ja sujuvoittamaan työtä ja saamaan järjestelmästä aiempaa enemmän hyötyjä sekä asiakkaalle, työntekijälle että organisaatiolle.

Projektipäällikkönä olet mukana kehittämässä palveluita ja toteuttamassa näitä muutoksia yhteistyössä mm. Helsingin soten palvelukokonaisuuden linjajohdon ja muiden ammattilaisten, Helsinki Apotti -tiimin, Apotti-asiantuntijoidemme ja Oy Apotti Ab:n ammattilaisten kanssa.

Tehtäviäsi ja vastuitasi ovat mm.
-Hallinnon palvelukokonaisuuden Apotti-toteutuksen projektointi ja näiden projektien johtaminen sekä hallinnointi.
-Linjajohdon ja esimiesten tuki toiminnan muutoksen johtamisessa, muutoskohteiden tunnistamisessa, muutoksen toteutuksessa ja uusien toimintamallien kehittämisessä.
-Uusien toimintatapojen jalkauttamiseen osallistuminen hallinnon eri palveluissa.
-Aktiivinen muutosviestintä.
-Toimialan Apotti-järjestelmän sujuvan käyttöönoton tukeminen osallistumalla sen valmisteluun ja toteutukseen.

Onnistuaksesi tehtävässä tarvitset :
-laajaa ja vankkaa sote-toimialan hallinnon prosessien tuntemusta
-erinomaisia verkosto- ja viestintätaitoja
-projektinhallinnan osaamista sekä koordinointitaitoja
-kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia
-oma-aloitteisuutta ja kykyä tarttua nopeasti laajaan toimenkuvaan
-ymmärrystä muutoksen johtamisesta

Me tarjoamme sinulle näköalapaikan Apotti-järjestelmän käyttöönotossa, laajan yhteistyöverkoston sekä Helsinki-Apotti-tiimin vankan tuen. Näiden lisäksi tarjoamme sinulle Helsingin kaupungin laajat henkilöstöetuudet kehittymis-ja kouluttautumismahdollisuuksineen.

Hae mukaan tekemään Helsingistä maailman toimivin kaupunki!

Jätä hakemus osoitteessa helsinkirekry.fi . Halutessasi voit lähettää lisäksi CV:si sähköpostilla Helena.tukia@hel.fi

Ensimmäinen haastattelukierros toteutetaan videohaastatteluna, johon lähetetään sähköpostilla kutsu hakuajan päätyttyä.
 
 
Kelpoisuusehto:  Soveltuva korkeakoulututkinto.

Hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito. 
Luemme eduksi: Apotti-tuntemus ja hyvä englanninkielen taito.
 
 
 
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

 
Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka: 4000 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36h 45min/viikko
 
 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa:
hankepäällikkö Helena Tukia
040 594 1229
helena.tukia@hel.fi
19.8 klo 15.30-17
 
 
 Hae paikkaa